Analysera hur kön och genus interagerar

"Kön" och "genus" särskiljs av analytiska skäl (se Kön och genus är olika termer). "Kön" refererar till biologiska egenskaper (se Kön; Analysera kön), och "genus" refererar till sociokulturella processer (se Genus; Analysera genus). I verkligheten interagerar kön och genus (formar varandra) och bildar kroppar, kognitiva förmågor och sjukdomsmönster. Kön och genus samspelar också för att skapa de sätt vi använder för att konstruera och designa föremål, byggnader, städer och infrastrukturer. För att åstadkomma en högkvalitativ forskning är det avgörande att förstå hur genus formar kön och hur kön formar kulturen. Kön och genus interagerar också på betydelsefulla sätt med ett antal andra sociala faktorer, bland annat ålder, socioekonomisk status, etnicitet, geografisk plats etc.

analyzing factors intersecting sex and genderAnalyzing FactorsAnalyzing SexAnalyzing Gender

Kön, genus och faktorer som påverkar kön och genus interagerar och påverkar en individs beteenden, kognitiva förmågor, hälsa och attityder genom hela livet.

factors influencing sex development from Regitz-Zagrosek, V. EMBOR 13 (7)

Det råder ett komplext ömsesidigt beroende mellan kön och genus under människans hela livscykel (Regitz-Zagrosek, 2012). Om vi tar hälsa som exempel så påverkas den av könet genom beteende. Samtidigt kan genuspräglade beteenden förändra biologiska faktorer. Även om kvinnor och män i grunden är lika, kan skillnader i kön och genus samverka och orsaka skillnader i hälsa (se Hjärtsjukdom hos kvinnor; Nutrigenomik; Osteoporosforskning på män).

Exempel 1: Hur kön och genus interagerar när man utforskar marknaden för hjälpmedel för äldre

new assistive technologies arrow

Genom att analysera kön (fysiska behov) och genus (sociala behov) hos äldre och också analysera hur dessa behov förenas hos individerna, kan forskare designa effektiva och marknadsanpassade hjälpmedel. Se till exempel Utforska marknaden för hjälpmedel för äldre

Exempel 2: Hur kön, genus och andra faktorer interagerar inom nutrigenomik

Cumulative Life Course risk factors for Non-communicable Disease (NCD)

Både köns- och genusrelaterade faktorer avgör en individs funktionella kapacitet under personens livstid. Eftersom kön och genus samspelar är det svårt att identifiera vilken effekt dessa båda faktorer skulle ha haft var och en för sig. Se diskussionen under Nutrigenomik.

Exempel 3: Hur kön, genus och andra faktorer samspelar vid hjärnans utveckling

sex converges with gender to influence brain development

Kön (gener, kromosomer, hormoner etc.) sammanfaller med genus (föräldrastimuli, media, utbildning etc.) under en individs livstid och påverkar hjärnans utveckling. Faktorer som samspelar med kön och genus, till exempel socioekonomisk status, geografisk plats, påverkan av språk och religion etc., har också inflytande över hjärnans utveckling. Den här bilden är exempel på de olika faktorer som påverkar hjärnans utveckling. Placeringen av faktorerna hänger inte samman med särskilda utvecklingsstadier, utvecklingen ser olika ut från individ till individ och påverkas av geografisk plats, miljö, etc. Vi tar gärna emot synpunkter och förbättringsförslag till den här bilden.

Relaterade fallstudier

Hjärnforskning
Utforska marknaden för hjälpmedel för äldre
Nutrigenomik
Osteoporos Forskning i Män

Citerade verk

  • Regitz-Zagrosek, V. (2012). Sex and Gender Differences in Health. European Molecular Biology Organization Reports, 13 (7), 596-603.