Fallstudier

This section presents case studies demonstrating—in very concrete ways—how methods of sex and gender analysis function to create gendered innovations.

View Case Studies for:

Vetenskap Hälsa & Medicin Ingenjörsvetenskap Miljö

Djurforskning: Utforma forskning inom hälsa och biomedicin

Hjärnforskning: Analysera hur kön och genus interagerar

Genetisk könsbestämning: Ompröva koncept och teorier

Stamceller: Analysera kön

Läroböcker: Ompröva språk och visuella representationer

Avköna knäet - Att övervärdera könsskillnader som ett problem

Hjärtsjukdomar hos kvinnor

Nanoteknikbaserad screening för HPV

Nutrigenomik

Osteoporosforskning på män

Tjock- och ändtarmscancer: Analysera hur kön och genus interagerar

Metod för kostundersökning: Analysera hur kön och genus interagerar

Utforska marknaden för hjälpmedel för äldre

HIV-mikrobicider: Ompröva forskningsprioriteringar och resultat

Modell av bröstkorgen: Ompröva standarder och referensmodeller

Information för flygresenärer: Deltagarbaserad forskning och design

Maskinöversättning: Analysera genus

Få maskiner att tala: Formulera forskningsfrågor

Gravida krockdockor: Ompröva standarder och referensmodeller

Videospel: Processer för innovationsteknik

Klimatförändring: Analysera genus och faktorer som relaterar till genus

Genusmainstreaming inom beslutsfattande: genusanalys

Kemikalier: Utforma forskning inom hälsa och biomedicin

Design av bostäder och bostadsområden: Analysera genus

Public Transportation: Rethinking Concepts and Theories

Vatteninfrastruktur: Deltagarbaserad forskning och design